PL | EN | DE | RU

HOTEL*** PŁOCK, ul. Jachowicza 38, 09-400 Płock, tel. +48 603 124 611, tel. +48 24 262 93 93

POLITYKA PRYWATNOŚCI HOTELU*** PŁOCK


Klauzula informacyjna
Hotel “Płock” Krakowski Czesław Jacenty,
09-400 Płock, ul. Jachowicza 38Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest HOTEL PŁOCK CZESŁAW JACENTY KRAKOWSKI 09-400 PŁOCK, UL. JACHOWICZA 38

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@hotelplock.eu

3. Dane są przetwarzane w celu korzystania z usług hotelowych oraz marketingowych administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług Pani/pana, dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat

5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od HOTEL PŁOCK CZESŁAW JACENTY KRAKOWSKI dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy